Tekst, beeld, ontwerp, drukwerk - mijn redactionele producties weerspiegelen de breedte van mijn team.

“Arjan praat en werkt mij niet naar de mond. Als een van de weinigen zegt hij weleens: dat doen we dus niet.”
Bouke Weber - Hotelgroep Texel - GM