Tekst, beeld, ontwerp, drukwerk - mijn redactionele producties weerspiegelen de breedte van mijn team.

“Open en direct, dat zijn woorden die in mijn hoofd opkomen als ik denk aan onze samenwerking.”
Rob Overmeer - Fotograaf