Tekst, beeld, ontwerp, drukwerk - mijn redactionele producties weerspiegelen de breedte van mijn team.

“Een goede eigenschap van Arjan is dat hij de problemen tijdens een proces kort weet te benoemen en dan direct overgaat op de oplossing(en).”
Maarten Dullemeijer - Designer (Autobahn)