Tekst, beeld, ontwerp, drukwerk - mijn redactionele producties weerspiegelen de breedte van mijn team.

“'Je moet geloven in wat je wilt bereiken', zegt Arjan. Dat werkt. Ik heb het gezien in zijn aanpak.”
Judith Albers - Ontwerper (Colombo)